Přestavba domu zaniklého truhlářství na rodinný penzion. Dům bude zbaven přístaveb, které zanesly celý dvůr, tak aby zůstal zachován původní kompaktní objem budovy truhlárny. Všechny nové stavební zásahy budou provedeny z červených pálených cihel v objemově minimální, jednotné a soudobé stavební technologii.


The conversion of an old carpenter's workshop into a boutique bed and breakfast. The house has been cleared of all additional structures that previously occupied the yard, allowing the compact volume of the former carpentry to be regained. Each new addition is minimal in size and made of red brick: uniform and contemporary.