Ve dvacátých letech do Zbečna dorazila nová součást životního stylu zvaná „letní ruch“. Obyvatelé větších měst sem začali jezdit trávit svou dovolenou. Navazujeme na tradici víkendového bydlení a na původní prostorovou logiku venkovských staveb. Bydlí se pouze v přízemí, všechny místnosti jsou průchozí bez zbytečných chodeb. Míra soukromí se zvětšuje se vzdáleností od hlavního vstupu do domu. Dlouhý a úzký půdorys s místnostmi řazenými za sebou v podélné ose umožňuje z každé místnosti domu výhled na meandr řeky Berounky. Vše původní, řemeslně kvalitní zachováváme ve své původní podobě. Do prostoru mezi domem a stěnou horní zahrady vkládáme novou přístavbu koupelny. Cihelná klenba koupelny je zároveň schodištěm, které propojuje horní i dolní zahradu s domem.


In the 1920s, a new way of life referred to as "summer tourism" arrived in Zbečno. Since this time period, residents of large cities have ventured out of their metropolitan area homes in search of weekend and holiday serenity. Zbečno continues to be one of their destinations. Within this design, we continue the nearly hundred year old tradition of summer tourism. We also honour the spatial logistics originally seen in the traditional home floor-plans of Zbečno's past. These homes only have a ground floor, with all rooms easily accessible without the implementation of any corridors. The amount of privacy one receives while inside the structure increases with distance from the main entrance. The house's floor plan is long and narrow, allowing each room of the home to overlook the meandering River Berounka below. We've thoroughly maintained all craftsmanship details in their original forms and added a new bathroom extension in the space between the house and the wall of the upper gardens. This vaulted and brick bathroom addition lies below a new staircase of which the house, the upper garden, and the lower gardens are all connected through.