REFERENCE / PUBLICATIONS


Jaroslav Wertig
Hospodářské Noviny 29/6/2012, text: Jaroslav Wertig

Marie Krausová
Dům a Zahrada 6/12, text: Marie Krausová

Dušan Řezáč
Dům a Zahrada 3/12, text: Dušan Řezáč

Adam Štěch
Dolce Vita 2012/2, text: Adam Štěch

Adam Gebrian
Lidové Noviny 1/10/2011, text: Adam Gebrian

Adam Gebrian
Radio Wave 14/9/2011, moderátor: Adam Gebrian

Martina Králová
Dolce Vita 2009/4, text: Martina Králová